2018-2020

Xerox – klišé, které je interpretované většinou lidi skrze každou tiskárnu, archetyp výstupného zařízeni (tvořivosti, sebevyjádření, a tedy analýza sebevyjádření – sebepoznání/sebevědomí). Tahle koncepce je konstrukce mého bodu vzoru (osobností): jeho expanze anebo prostrace, hledaní jako analýza původní anonymity, tudíž všech vrstvev informací vsáknutých do sebe, jejich reflexe a jejich vyraz (tvořivost jako sebe- identifikace). Do jisté míry jsem se syntetizoval uvnitř této struktury, a považoval jsem svou identitu za nástroj pro výstup a zpracování dat. (recyklace paměti: co si podvědomně pamatuju, ale vědomně nevím)

Ztracenost znamená hledání. Cesta sebe-identifikace prostřednictvím pokusů o sebevyjádření. Intuitivní setrvačnost – proces, který nejlépe popisuje můj přístup k této práci: neplánoval jsem to, ale cítil jsem to, neletěl jsem, ale vznášel jsem se.

1/Všechny mé periferní myšlenky se mi podařilo umístit do jedné černobílé xerokopie formátu A4 s titulním nápisem « ztratil se xerox ». Já, bez zbytečných slov anebo pokusů o vysvětlení, vyrazil jsem se rozleptat xerokopie skrz město.
2/Tak jsem se ocítil na AVU, a trvalo mi půlroku, než jsem pocítil a uvědomil si všechny dostupné příležitosti a prostředky, abych se mohl rozhodnout o metamorfóze tohoto konceptu do další fáze. V rámci ateliérový výstavy ¨Víra v Nesouhlas¨, která proběhla na začátku jara 2020 v galerie HYB4, jsem udělal instalaci, kde jsem přenesl dvourozměrný obraz ztraceného xeroxe do trojrozměrné kompozice zavěšené a zamotané v drátů tiskárny, která tiskla náhodný vzorek mojí práce z množství, které jsem nahromadil během dvou let vývoje xeroxe.
3/ Strategie finální fáze tisku proběhla také naprosto intuitivně: během týdnů jsem tiskl a zpracoval všechny nové detaily nápadů, které se doslova narodily v procesu reflexe tohoto výtvoru, tímto způsobem doplňují náhodný úsudek programu. Závěrečnou fází byl sken všech xerokopií, z kterých byla sestavena finální kompozice a její kompletní digitalizace. Tímto způsobem jsem dostal nesmrtelnou kopii, která je zároveň i originálem.

https://vimeo.com/xxxerox

https://www.youtube.com/channel/UC3iVBszNlEsnf79-WqMsLSQ

.

.

.