Jako svou klauzurní práce jsem si vytvořila performance Das Kunst, das Mädchen und der Tod, ve které pracuji s motivem tance smrti. Tanec smrti nebo danse macabre, středověký výtvarný motiv, který měl divákům připomínat o křehkosti a konečnosti jejích života. Tento motiv vnímám jako aktuální vzhledem k současné situaci s celosvětovou pandemii, která sama o sobě je jakýsi tanec smrti. 

Tato performance tematické rozdělena do dvou častí – samotného tance smrti a následujícího pohřbu. Skrze takové gesta, jako symbolické prožívaní své smrti, chtěla jsem si dosáhnout obnoveni, očistění mé personality a mentálního stavu., a taky se ztotožnit s okolním světem, 

který i přes postupné uvolnění podmínek zůstává téměř nepřístupný. První část, tanec smrti, se uskutečnila v tajemném místě na Praze 7 a nebyla určena pro přímý pohled diváka – výsledkem je videozáznam. Druhá část, pohřeb, se odehrála pro malé pozvané publikum na zahradě AVU a taky byla přisně dokumentovaná. Tímto vznikl krátký film, povídaní o pomíjívosti života a nevyhnutelnosti smrtí.