Had v oblacích

Had v oblacích je online galerie vytvorená v priestore hry Sims2. Vlastníkom tejto galérie je môj alias, simík Adam, ktorý od rána do večera maľuje. V rekordnom čase sa mu podarilo namaľovať 21 obrazov s motívmi hada a po jednom z nich, obraze hada pokrúteného v oblakoch, je pomenovaná aj jeho galéria. Po úspešnom dokončení obrazov, nasleduje inštalácia, chystatie rautu a osvetlenia, pomaly môžu na otvorenie prichádzať spolužiaci a vedúce z ateliéru Nových médií 2. A samozrejme, nesmie chýbať aj poklauzúrna párty.