Pohybuji se na pomezí sound artu, performance, videoartu, objektu a léčení pomocí vibrací. Inspirují mi různé duchovní směry, novodobá spiritualita, skrze kterou přehodnocuje vrozený hodnotový systém, vycházející z křestanství. Hudba, kterou vytvářím má léčivý potenciál, protože k tomu účelu se záměrně pracuji s frekvencí 423 Hrz. 

Na začátku tohoto akademické roku se veškerá moje pozornost soustředila na vědomí lidské duchovnosti a pojem vibrací. V určitém okamžiku mého života jsem si uvědomila, že toto je cesta, která mi otevře největší dveře v mém životě. Každá myšlenka, víra, emoce, postoj a chování mají svůj vlastní kmitočet vibrací. Čím nižší je, tím méně zdravá je naše mysl, tělo a duch. Pokud v naší mysli převládne strach, zlost, úzkost, rozhořčení, pýcha, hanba a vina, úroveň našich vibrací bude velmi nízká. To má vážný dopad na všechny aspekty našeho života, a tak jsem od začátku roku postupně začala měnit úroveň své vibrace a používat vibrace ve své práci.  Letos jsem experimentovala s vlivem svých skladeb na své nitro.

Rozhodla jsem se zkombinovat předmět svého zájmu s tématem sebevědomí.

AWAKENING YOUR INSIDE nazev projektu 2020.

Hudba byla syntetizována pomocí mého hlasu a různých zvuků, ale hlavní technologií skladby je bílý šum při frekvenci 423 Hz. Touto frekvencí se uvádějí lidé do tranzu a pomáhá zvyšovat vibrace. 

Video sekvence se skládá z běžného videa používajícího chromakey a 3D, ve kterém jsem shromažďovala informace o porovnání materiálních věcí a duchovního. Tyto myšlenky jsem se pokusila komunikovat s diváctvem. Lidské tělo je otevřené pro absorbci informací, chtěla jsem, aby člověk díky mému dílu zažil vědomí klidu a harmonie.

Věřím,  že vás tento projekt obdaruje silnou pozitivní energií.